Mail altına imza ekleme

Destek

HTML dosya yöntemi;

Bu videoda daha önceden yaratılmış html dosyanın maile imza olarak eklenmesini izleyebilirsiniz.

Yazar; İthaki Ajans Oluşturulma; | Güncelleme; 03 Şub 2022