Kurumsal Kimlik Tasarımı

Logo Tasarımı

Kurumsal Tasarım; şirketlerin müşterileri ve çalışanları üzerinde bıraktığı izlenimi ifade eder. Şirketlerin başarısındaki en büyük etken kuşkusuz çalışanları, yüksek kalitedeki ürünleri ve hizmetleridir. Başarıdaki diğer önemli unsur ise toplumda bırakmış olduğu imajdır. Bir şirketin imajıysa kurumsal kimliğini doğru oluşturmasına ve kurumsal kimlik standartlarını tüm çalışmalarına entegre etmesine bağlıdır.

Marka kimliği sadece o şirketin amblemi, logo tasarımı, görünen yüzü değil, şirketin hedef kitleleri üzerinde yaratmayı amaçladığı etkiye yönelik; tüm faaliyetlerinde, hizmetlerinde, ürünlerinde vb. izlediği görsel kimlik standartlarının bütünü anlamına gelmektedir.

Uluslararası markaların dünya çapındaki tüm ofislerinin aynı tarzda dekore edilmesi, ürün ambalajlarının aynı kimliği yansıtması buna örnek teşkil etmektedir. Standartların bir strateji gibi kullanılması müşteriler üzerinde güven de yaratır. Şirketler kurumsal kimlikleriyle bir yandan kendi tanıtımlarını yaparken, diğer yandan da hedef kitleleri üzerinde etki yaratırlar. Öyle ki görsel malzemelerde kullanılan renkler bile markaya karşı güvene sebep olabilir, kaliteye dair imaj verebilir.

Çalışanlar açısından da kurumsal standartlarının tüm hizmetlerde, ofislerde, arabalarda, basılı evraklarda vb. yansıtılması aile çatısı altında bir araya gelindiğini ve bütünlüğünü koruduğu duygusunu oluşturur. Güçlü bir aidiyet duygusu yarattığı gibi, güçlü bir biz duygusu da yaratır.

Yazar; İthaki Ajans Oluşturulma; | Güncelleme; 07 Nis 2022