Seo Zorluk Derecesi

Seo

Google'da her gün milyonlarca arama yapılıyor. Kimi aramalarda siteler kolaylıkla çıkıyorken, kimilerinde ise uzun zaman geçse de bir sonuç alınamıyor. Bu farkın kaynağı ilgili aramanın zorluk derecesidir diyebiliriz. Elbette ki bunu kesin rakamlarla tespit etmek mümkün değil. Ancak yaklaşık olarak karşılaştırmalar yapabilir, fikir sahibi olabiliriz.

Seo zorluk derecesi

Seo zorluk derecesini tespit etmek

Zorluk derecesini, genel olarak bir aramada ilk sayfada çıkmak için kaç sitenin yarıştığı belirler. Yüz sitenin yarıştığı bir arama ile bir milyon sitenin yarıştığı arama aynı olmayacaktır. Bu fark, seo çalışmasından sonuç alma süresinide, reklam için ne kadar bütçe ayıracağınızıda belirler.

Düşük zorluk dereceli bir aramada 3-4 ayda çıkabilir veya düşük bütçeli reklamlarla verim alabilirsiniz. Ama yüksek zorluk dereceli aramalarda ilk sayfada çıkma süreniz yılları bulabilir ve ancak büyük bütçeli reklamlarla verim alabilirsiniz.

Zorluk derecesini tespit etmek

Bunun için birkaç kıstasımız bulunmaktadır.

Genel – Özel

Arama hedefi genelleştikçe zorluk derecesi yükselir. Örneğin “Bisiklet” geneldir ve bu nedenle yüksek düzeydedir. “İstanbul bisiklet” daha daralmıştır ve orta düzeydedir. “İstanbul Beşiktaş bisikletçi” düşük düzeydedir. Bir başka şekilde; Bisiklet > Tur Bisikleti > Amortisörlü Tur Bisikleti olarakta örneklendirebiliriz.

Sektörel

Sektörel farklarda bulunmaktadır. Örneğin “mobilya” araması “iç mimar” aramasından birkaç kat daha zordur. “tatil” en yüksek zorluk derecesine sahip aramadır.

Lokasyon

Google bir aramayı, arama yapılan lokasyonla ilişkilendirir. Çıkan sonuçların birkaç tanesi hariç lokasyona bağlıdır. Yani “iç mimar” aramasını İstanbul’dan yaparsanız Google bunu “iç mimar istanbul”, İzmir’den yaparsanız “iç mimar izmir” şeklinde algılar.

Bu nedenle şehirlere göre de zorluk derecesi farklılaşır. Örneğin İstanbul Ankara’dan çok daha yüksek zorluk derecesine sahiptir. İstanbul Türkiyedeki en yüksek zorluğa sahip şehirdir.

Firma Lokasyonu

Ayrıca belirli bir lokasyondaki firmanın web sitesinin, başka bir lokasyonda çıkmasıda zorluk derecesini ciddi ölçüde artırır. Yani Ankara’daki bir firmanın İstanbulda çıkması normalden birkaç kat daha zordur. Büyük şehirlerde bu etkinin semt düzeyinde de etkili olacağını varsayabiliriz.

Aramalarda firma lokasyonundan bağımsız çıkan birkaç site “referans site”dir. Bir sitenin referans siteye dönüşmesi ise uzun süren bir çalışmayı gerektirir. Referans siteler, hemen bütün şehirlerde ve yurtdışı aramalarında çıkar.

Ticari – Blog

Özellikle e-ticarete konu olan ürünlerin aramalarında, büyük e-ticaret sistemleri ciddi bir üstünlüğe sahiptir. Örneğin “bilgisayar ekranı” aramasında ilk sayfadaki sitelerin 10/9’u büyük e-ticaret siteleridir.

Sonuç olarak; seo veya reklam çalışmasında zorluk derecelerini dikkate alarak hedefler belirlemek gerçekçi olacaktır.

Yazar; Orhan Bilikvar Oluşturulma; | Güncelleme; 13 Oca 2023